سفارش تبلیغ
صبا

.....


[ چهارشنبه 93/12/13 ] [ 12:47 عصر ] [ علی زنگنه ] [ نظرات () ]

سلامتی


[ چهارشنبه 93/12/13 ] [ 12:45 عصر ] [ علی زنگنه ] [ نظرات () ]

سلامتی


[ چهارشنبه 93/12/13 ] [ 12:43 عصر ] [ علی زنگنه ] [ نظرات () ]

سلامتی پسری ک...


[ چهارشنبه 93/12/13 ] [ 12:41 عصر ] [ علی زنگنه ] [ نظرات () ]

سلامتی مادری ک....

 

به سلامتی مادر که اگه یه تک سرفه بزنیم میشن پرستارٍ بخشِ مراقبتهای ویژه!

.


[ چهارشنبه 93/12/13 ] [ 12:39 عصر ] [ علی زنگنه ] [ نظرات () ]